EchtSamenwerken is elkaar aanvullen en ondersteunen

en ontstaat pas als ieder individu er mag zijn. Met zijn talenten, kwaliteiten én onzekerheden.
Hoe maak je de beweging van een bundeling losse individuen naar een groep, naar een team, naar een open team?
En hoe zorg je dat een team echt samen werkt aan een gezamenlijk doel en elkaar daarin versterkt?

Door elk individueel lid tot zijn recht te laten komen, ontstaat de ruimte voor samenwerking. Het creëren van samenwerking vereist bewuste acties. Veiligheid vormt de basis. Het zien, waarderen en gericht leren inzetten van elkaars kwaliteiten vormt de kern, waarbij het gezamenlijk belang voorop staat. Teambuilding is geen doel op zich, maar ontstaat door de gekozen werkvormen.

Ik begeleid jou en je team deze samenwerking vorm te geven, zodanig dat het teamresultaat meer oplevert dan de individuele kwaliteiten.

De aanpak
Samen bepalen we de behoefte en gewenste aanpak. Het programma kan bestaan uit een aantal teamsessies. Deze teamsessies zijn gericht op het gezamenlijk vormgeven van zakelijke thema’s die spelen, zoals het bedrijfsbeleid. Uitgangspunt vormt het creëren van een gezamenlijk team-doel. Door de gekozen werkvormen ontstaat inzicht in en waardering voor elkaars kwaliteiten. En leert het team deze kwaliteiten in te zetten. Van hieruit ontstaat de échte samenwerking en krijgt deze meteen concrete invulling. Teambuilding door samen met het bedrijfsdoel en teamdoel vorm te geven. Parallel hieraan leert de leidinggevende op welke manier samenwerking bereikt kan worden.

Het resultaat
Een team in plaats van een groep individuen
  • dat werkt aan een gezamenlijk doel
  • dat eenduidig naar buiten treedt
  • dat elkaars kwaliteiten kent, waardeert en bewust inzet
  • en dat als team een groter resultaat bereikt dan ieder afzonderlijk
Voor jou als leidinggevende:
  • extra managementvaardigheden om gericht sturing te geven aan teamvorming en samenwerking