EchtLeiderschap is persoonlijk leiderschap

en dat is sturing geven aan jezelf, om van daaruit leiding te geven aan medewerkers, teams en organisaties.
Zelfbewustzijn vormt de basis. Weten wie je bent, hoe je reageert, hoe je handelt en wat het effect hiervan is op de ander. Daarnaast het verbreden en versterken van je managementkwaliteiten. Het verder ontwikkelen van een eigen, zelfbewuste stijl. Niet leren uit een boekje of door het zien van een model, maar leren door doen en ervaren. En dat vereist lef!

Ik bied managers de spiegel in dit bewustwordingsproces, reik nieuwe technieken aan en laat je doen en ervaren, waardoor je nieuwe kwaliteiten ontwikkelt en je stijl verbreedt. Een mensgerichte en resultaatgerichte aanpak. Persoonlijk diepgaand enerzijds, pragmatisch doelgericht anderzijds. Met als doel het beste halen uit het team, de medewerkers en bovenal jezelf !

De aanpak
Tijdens de intake wordt de behoefte bepaald. Hierop wordt het programma afgestemd, persoonlijk en tastbaar. Tijdens het programma kunnen diverse thema’s en technieken aan bod komen zoals:
  • het leren kennen van de eigen persoonlijkheid, leidinggevende stijl en het vergroten van persoonlijke effectiviteit
  • individueel gericht leidinggeven, w.o. gesprekstechnieken, feedback technieken, verschillende gesprekstypen, coachingstechnieken, transparant managen, situationeel leidinggeven
  • teamgericht leidinggeven, zoals leiderschapsstijlen, beïnvloedingsstijlen, inspireren en motiveren, teamfasen, omgaan met weerstand en groepsdynamica, verandermanagement, beïnvloeding van samenwerking, omgaan met politieke krachtenvelden en het opstellen en uitdragen van visie en beleid
Met het accent op het direct toepassen van de technieken op jezelf. En vanuit dit doen en ervaren de eigen stijl verbreden en verfijnen.


Het resultaat
  • Energie
  • Een eigen stijl van leiding geven
  • Zelfbewust handelen
  • Efficiëntie en effectiviteit in het aansturen, aanspreken en beïnvloeden van mensen
  • Een bewuste keuze per situatie voor een leiderschapsstijl