EchtVeranderen is draagvlak creëren

en door de beweging van elk individu een zichtbare verandering realiseren.
Hoe neem je mensen mee in belangrijke veranderingen?
Hoe zorg je dat ze zich écht verbinden aan jouw beleid en het bedrijfsdoel?
En hoe zorg je dat gewenste veranderingen écht zichtbaar worden in anders handelen door medewerkers?

Het succes van de verandering hangt af van de beweging van elk individu. De verbinding tussen de bedrijfskundige kant (het beleid, de structuren, processen en werkafspraken) en het gedrag van een persoon is hierin cruciaal. Dat is mijn expertise.

Mijn onderscheidende aanpak maakt dat teamleden zich écht verbinden aan de benodigde verandering én elk teamlid de vertaalslag naar zichzelf maakt. Uitgangspunt vorm het bedrijfsbeleid, de zakelijke thema’s die spelen en de betekenis die eenieder hieraan geeft. Ik help bij het maken van de vertaalslag naar het eigen gedrag, voeg inzichten en technieken toe en sluit aan bij dat wat nodig is om de gewenste verandering vorm te geven. Veranderen door te doen. De brug bouwen terwijl je er op loopt. En de middelen in handen krijgen om de veranderingen ook verder uit te dragen. Belemmeringen worden omgezet in een verlangen het anders te willen doen. Bij uitstek de beste motivatie om wezenlijk anders te gaan handelen. Met als resultaat een team dat zichtbaar in z’n manier van handelen het nieuwe beleid laat zien.

De aanpak
 • Het bedrijfsbeleid vormt het uitgangspunt. Samen wordt gekeken naar de strategie, de doelen en de gewenste bewegingen in het bedrijf. Dit vormt de input voor veranderthema’s die van belang zijn, zoals de omslag van productgericht naar marktgericht, de balans tussen klantgericht en zakelijk/kostenbewust acteren, pro-actief handelen, groei, kostenbeheersing, integratie van bedrijfsculturen en samenwerking.
 • Door gezamenlijk betekenis en inhoud te geven aan deze zakelijke thema’s, vindt echte verbinding plaats.
 • Vervolgens vindt de vertaalslag plaats naar individueel gedrag. In meerdere teamsessies wordt vanuit de bedrijfsthema’s invulling gegeven aan hoe je de verandering kunt bereiken. Welk gedrag is noodzakelijk om iets te bereiken, wat heb je hierin zelf nodig en hoe krijg je de rest van de organisatie mee?
 • Door de gekozen werkvormen doorloopt het team en elk teamlid zelf de verandering. En wordt zelfbewustzijn gekoppeld aan technieken om écht handen en voeten te geven aan de verandering.
 • In de werkvormen is aandacht voor:
  • definitie van visie, beleid, gewaagd doel, gewenste bewegingen en kernwaarden
  • verbinding van persoonlijke waarden aan het bedrijfsdoel
  • vertaling in gewenste gedragscomponenten + hoe daar te komen
  • vertaling in concrete aanpak van de verandering
  • technieken om de verandering bewust te beïnvloeden, zoals inzicht in beïnvloedingsstijlen, communicatieve vaardigheden, feedback-technieken, leiderschapsstijlen, coachen op gedrag en gedragsveranderingen, coachen op overtuigingen, normen & waarden en drijfveren, rollen-taken-verantwoordelijkheden, transparant managen, omgaan met weerstand, beïnvloeden van teamvorming, samenwerking, verandermanagement en het bewust organiseren van verandering.


Het resultaat
 • Een heldere visie & beleid
 • Verbinding van persoonlijke waarden aan het bedrijfsbeleid
 • Een zichtbare verandering in het gedrag van elk teamlid
 • Een team dat eenduidig het beleid uitdraagt
 • Een team dat gericht sturing en coaching weet te geven aan veranderingen in de rest van de organisatie